Wie was Minerva

Godin van de wijsheid

Net zoals de Grieken, geloofden de Romeinen in eigen beschermgoden, iedere god was verantwoordelijk voor bepaalde aspecten van het leven. Ze stelden hun goden voor als mooie, machtige en onsterfelijke mensen.

Minerva, dochter van Jupiter, was de godin van wijsheid en wetenschap die heerste over de handel en nijverheid van Rome. De godin beschermde ook schrijvers, dokters, onderwijzers en handwerklieden Ieder jaar werd van 19 tot 23 maart het feest van Minerva gevierd. Leraren kregen dan hun jaarsalaris !

Minerva had in Rome verschillende tempels, die in hoog aanzien stonden. Haar beeld was geplaatst in de tempel op het Capitool, aan de rechterzijde van dat van haar vader Jupiter en zij had een eigen kapel in de tempel van Jupiter Optimus Maximus. Verder waren er ter ere van haar heiligdommen gesticht, zowel op de Aventijnse heuvel als op de mons Coelius, twee van de zeven heuvels van Rome. De in Italië wonende Etrusken erkenden haar als de uitvindster van al wat nuttig en aangenaam is voor het menselijk leven.

 

 

Minerva godin van de wijsheid