Minerva Reizen legt van klanten gegevens vast voor de uitvoering van de (reis)overeenkomst. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens en/of bestelde producten.
Minerva Reizen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Minerva Reizen gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening, interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Minerva Reizen op de hoogte te houden.

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante producten en diensten. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden.

Persoonlijke gegevens van abonnees worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Minerva Reizen over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen.

Minerva Reizen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Minerva Reizen.

Google Analytics

Minerva Reizen gebruikt Google Analytics-cookies om persoonsgegevens van websitebezoekers te verwerken. Hierbij heeft Minerva Reizen het volgende in acht genomen:

  • een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
  • 'gegevens delen' uitgezet;
  • geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.