reserverings- en huurvoorwaarden

Italy Villas

aanbod Italy Villas van EasyReserve

Alle accommodaties uit het Italy Villas aanbod zijn bezocht en geselecteerd door EasyReserve. MINERVA REIZEN heeft geen invloed op de samenstelling van het aanbod van Italy Villas en bemiddelt slechts in de reservering en afhandeling uit naam van derden – in dit geval EasyReserve.

betaling en reispapieren

Na ontvangst van de bevestiging dient het aanbetalingsbedrag van 40% plus de reserveringskosten per omgaande te worden overgemaakt naar MINERVA REIZEN. Het resterende bedrag dient 45 dagen voor de aankomstdatum betaald te worden. Voor reserveringen binnen 45 dagen dient men direct het volledige bedrag te betalen.

Ongeveer twee weken voor de aankomstdatum ontvangt u de accommodatievoucher en reisinformatie.

minimum huurperiode

De minimum huurperiode is normaal gesproken een week, van zaterdag tot zaterdag (indien niet anders aangegeven in de woningbeschrijving). In sommige specifieke gevallen behoudt MINERVA REIZEN zich het recht voor om alleen reserveringen voor een minimum periode van twee weken te accepteren tijdens juli en augustus. Een huiseigenaar kan soms een betaling voor extra schoonmaakkosten vragen indien hij/zij een reservering van een week accepteert (indien deze normaal gesproken afgewezen zou worden). MINERVA REIZEN behoudt zich het recht voor deze kosten bij de huurder in rekening te brengen na hiervan notitie gemaakt te maken op het moment van de reservering. De huurprijzen zijn per accommodatie en per week en zijn onderverdeeld volgens de huurseizoenen zoals aangegeven op de webpagina's.

aankomst en vertrek

Tenzij anders aangegeven in de woningbeschrijving, dient aankomst/vertrek op zaterdag plaats te vinden. Aankomst van 17.00 uur tot 20.00 uur. Het exacte tijdstip van de aankomst dient doorgegeven te worden aan MINERVA REIZEN op het moment van de reservering of daarna, zodat de huiseigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger de huurder ter plaatse welkom kan heten (in het geval de exacte aankomsttijd niet wordt doorgegeven, zal het volgende tijdstip aan de huiseigenaar worden doorgeven: 18.30 uur); de huiseigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger zullen niet langer dan een uur na de doorgegeven aankomsttijd wachten op de huurder. Vertrek (voor alle bestemmingen): tussen 08.00 en 10.00 uur 's morgens. Elke verandering in de aankomstdatum en aankomsttijd dient minstens 3 dagen vooraf aan MINERVA REIZEN te worden doorgegeven en tevens bevestigd te worden door MINERVA REIZEN. In het geval van niet te vermijden vertraging op de dag van aankomst dient de huurder het telefoonnummer op de voucher te bellen. Belt u dit nummer a.u.b. zo snel mogelijk zodra er problemen zijn, zodat de eigenaar/agentschap de tijd heeft om te reageren.

 

In het geval de huiseigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger niet beschikbaar zijn en het niet mogelijk is de huiseigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger te informeren over een late aankomst, in het geval de late aankomst niet vooraf was doorgegeven of in het geval dat de huiseigenaar een late aankomst niet kan accepteren, is alleen de huurder verantwoordelijk voor de kosten van een hotelovernachting. De huiseigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger die dan verplicht is een niet geplande verplaatsing naar de woning te maken kan de terugbetaling voor de door hem/haar gemaakte kosten claimen bij de huurder.

bij aankomst

Op het moment van aankomst dient de huurder de voucher en paspoort of identiteitskaart te overhandigen aan de huiseigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger zodat deze over kunnen gaan tot de wettelijk verplichte registratie.

borgsom

Zoals aangegeven op de Italy Villas webpagina's of in de woningbeschrijving dient de borg in contanten (Euro's) aan de huiseigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger overhandigt te worden zodra de sleutels overhandigt worden aan de huurder. Dit bedrag zal op het moment van vertrek terugbetaald worden met aftrek van de kosten voor eventuele schade of voor extra kosten die niet in de huurprijs zijn inbegrepen. DE EIGENAAR OF ZIJN/HAAR VERTEGENWOORDIGER KUNNEN TOEGANG TOT DE WONING WEIGEREN INDIEN DE BORGSOM NIET OVERHANDIGT WORDT. Indien er geen borgsom op de webpagina's of in de woningbeschrijving wordt aangegeven zal er geen borgsom gevraagd worden. De huurder blijft natuurlijk wel verantwoordelijk voor verlies of schade aan de woning of het interieur tijdens de vakantie. In het geval van schade heeft MINERVA REIZEN het recht deze schade in rekening te brengen bij de huurder.

Indien de huurder besluit de woning eerder te verlaten heeft de huiseigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger het recht de borgsom per post terug te sturen (met aftrek van de kosten voor schade of extra kosten) en dit na de controle van de inventaris en de woning in kwestie. MINERVA REIZEN en de organisatie EASY RESERVE zijn niet verantwoordelijk in het geval van een geschil tussen de huurder en de eigenaar betreffende de borgsom.

aantal personen/wijzigingen

De persoon waarvan de naam op de voucher staat is leidinggevend voor het gebruik van de woning. De personen die deel uitmaken van de groep (volwassenen en kinderen), naar behoren geregistreerd door de eigenaar/sleutelbewaarder, dienen het aantal slaapplaatsen zoals aangeven op de webpagina's niet te overschrijden behalve in het geval van baby's (tot 2 jaar oud) en indien de huurder zelf een reiswieg met beddengoed meebrengt. Alle andere uitzonderingen staan in de woningbeschrijvingen of op de webpagina's. Het vervangen van personen tijdens de huurperiode is verboden tenzij vooraf afgesproken met MINERVA REIZEN.

huisdieren

Huisdieren zijn toegestaan in die woningen waar het "huisdieren welkom" symbool staat aangegeven. De huurder is verplicht MINERVA REIZEN te informeren op het moment van de  reservering als er een huisdier meekomt, met het aantal en de grootte. Eventuele kosten voor huisdieren staan aangegeven in de woningbeschrijving. De huurder dient zijn/haar huisdier verplicht onder controle te hebben in de gemeenschappelijke ruimtes van de woning

schoonmaak

De woningen worden schoon en netjes en goed functionerend overgedragen. De huurder is verplicht het bedrag in EURO (indien aangegeven op de webpagina's of in de woningbeschrijving) voor de schoonmaakkosten van de woning aan de eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger te betalen. Dit bedrag is exclusief het schoonmaken van de kookhoek/keuken zoals bijv. vuile borden enz of het wegbrengen van de vuilnis. Dat zijn verantwoordelijkheden van de huurder. Indien dit niet gedaan is zal de eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger verplicht zijn om een extra toeslag boven op de schoonmaakkosten in rekening te brengen. Indien de schoonmaakkosten inbegrepen zijn dient de huurder de woning schoon en netjes achter te laten. Indien de woning niet in de hierboven genoemde staat wordt achtergelaten dient de huurder ter plaatse het bedrag voor het schoonmaken van de woning te betalen aan de eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger. Als dit niet gebeurt, behoudt MINERVA REIZEN zich het recht voor het bovengenoemde bedrag op te vragen binnen 14 dagen vanaf de datum waarin de aanvraag van de eigenaar is ontvangen.

verwarming

Het gebruik van de verwarming (wanneer deze aan en uitgezet kan worden, temperatuur, enz.) wordt geregeld door voorschriften die van regio tot regio verschillen. Als voorbeeld: de verwarming mag alleen gebruikt worden tussen november en april. Dientengevolge kan de verwarming alleen in die periode gebruikt worden, ook als de verwarmingskosten in de huurprijs zijn inbegrepen. De verwarmingskosten, indien gebaseerd op het verbruik, dienen ter plaatse op het moment van vertrek betaald te worden aan de eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger. Als dit niet gebeurt zal MINERVA REIZEN boven op de bovengenoemde kosten nog 20 Euro voor administratiekosten in rekening brengen aan de huurder.

onderhoud buiten

De eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger hebben het recht tot vrije toegang tot de woning voor het onderhoud van het buitengebeuren (tuin, zwembad enz...).

wijzigings- en annuleringskosten

Voor elke verandering van de reservering of in het geval de huurder zijn/haar reservering wil overdragen aan andere personen, op voorwaarde dat de accommodatie en de huurperiode gelijk blijven, dient de huurder 50 Euro aan MINERVA REIZEN te betalen. MINERVA REIZEN behoudt zich het recht voor extra kosten betreffende de  reservering in rekening te brengen aan de huurder. Bij annulering van een reservering, ook als deze wordt vervangen door een andere reservering, dienen de volgende annuleringskosten betaald te worden: 40% van het totale huurbedrag indien de annulering gemaakt wordt vanaf het moment van de reservering tot 46 dagen voor de aankomstdatum, 100% van het totale huurbedrag indien de annulering gemaakt wordt van 45 dagen voor tot aan de aankomstdatum of in het geval van "no-show", BOVENOP ANDERE EXTRA KOSTEN ZOALS DE RESERVERINGSKOSTEN.

verantwoordelijkheid

De beschrijvingen op de website zijn nauwkeurig en ter goeder trouw opgesteld. Hoe dan ook is MINERVA REIZEN niet verantwoordelijk voor veranderingen die door de eigenaren gemaakt zijn zonder medeweten tenzij het onmogelijk is om het contract geheel of gedeeltelijk na te komen en dat de huurder het gedeeltelijk nakomen van het contract niet zal accepteren. In het geval van problemen zal de huurder zijn/haar best doen om deze op te lossen of te minimaliseren om zo eventuele schade te vermijden. Indien de huurder hier niet toe in staat is dient hij/zij onmiddellijk contact op te nemen met het agentschap via het telefoonnummer zoals staat aangegeven op de voucher, zaterdagavond nog of anders niet later dan de volgende maandagavond, met schriftelijke bevestiging van de klacht binnen 24 uur per email naar info@minervareizen.nl Indien het agentschap het probleem niet kan oplossen is de huurder verplicht om MINERVA REIZEN de nodige tijd te geven om het probleem op te lossen. Indien er geen schriftelijke klacht wordt ingediend zoals hierboven wordt aangegeven en zonder expliciete toestemming van MINERVA REIZEN, hebben de huurders die de accommodatie vroegtijdig verlaten geen recht op een terugbetaling van de huurprijs, tenzij er een wettelijk recht voor hen bestaat om geannuleerd te hebben. Klachten die aan het einde van het verblijf worden ontvangen zullen niet in aanmerking komen en er zal geen terugbetaling gedaan worden. Indien MINERVA REIZEN voor wat voor reden dan ook buiten zijn controle en inclusief overmacht de door de huurder gemaakte reservering moet annuleren, zal MINERVA REIZEN, in overeenkomst met de huurder, een andere woning van hetzelfde niveau aanbieden, aangenomen dat MINERVA REIZEN deze oplossing kan verschaffen. Indien de prijs van de alternatieve woning lager is zal het verschil aan de huurder worden terugbetaald door MINERVA REIZEN. In het geval er geen overeenkomst mogelijk is kunnen beide partijen zich van het contract terugtrekken. MINERVA REIZEN zal de huurder alleen het reeds betaalde bedrag voor de huurperiode terugbetalen en andere terugbetalingen zijn uitgesloten.

belangrijke informatie voor alle huurders

Zoals u heeft begrepen zijn de woningen uit het Italy Villas programma geen officiële toeristische structuren zoals hotels, residences, enz. maar particuliere woningen. Daarom hebben zij geen standaard of categorieën die internationaal erkent zijn maar reflecteren de woningen in hun architectuur en meubilering, de lokale tradities en de persoonlijke smaak van de huiseigenaar. Dit is precies het soort vakantie dat Italy Villas biedt: de kans om deel uit te maken van de cultuur in het gekozen gebied, een paar weken leven in dezelfde omgeving als een inwoner. Om deze ervaring met de juiste instelling te beleven is het niet alleen belangrijk dat de huurder de verschillen in de vakantiewoningen vergeleken met de woningen waar hij/zij normaal leeft accepteert maar ook dat hij/zij in staat zal zijn deze te waarderen. Het team van Italy Villas - EASY RESERVE - heeft zijn vakantiewoningen zorgvuldig uitgezocht op kwaliteit waarbinnen wij geloven dat elke Europeaan en elke wereldburger voldoening kunnen vinden. MINERVA REIZEN kan hoe dan ook de mogelijkheid niet uitsluiten dat deze verschillen soms kunnen resulteren in kleine ongemakken - veroorzaakt door de speciale aard van zijn architectuur en de tradities van het gebied - maar die niet als klachten geaccepteerd kunnen worden.

wet en jurisdictie

Deze overeenkomst is tussen de huurder en MINERVA REIZEN. MINERVA REIZEN is tussenpersoon/bemiddelaar van Easy Reserve en kan zodoende niet direct verantwoordelijk worden gehouden voor problemen betreffende de uitvoering/levering van het gehuurde. In het geval van een geschil zal MINERVA REIZEN optreden als tussenpersoon, maar ligt de eindverantwoordelijkheid bij Easy Reserve te Ierland. Easy Reserve is gevestigd in Ierland en daarom zullen geschillen alleen door de Ierse rechtbank behandeld kunnen worden; hierop zal dan ook alleen de Ierse wet van toepassing zijn. MINERVA REIZEN en de eigenaren van Easy Reserve Limited employés zijn niet verantwoordelijk voor schade, verlies of persoonlijk letsel die aan personen of bezit kan worden veroorzaakt tijdens het verblijf. Het online maken van een reservering uit het Italy Villas aanbod houdt in dat de Algemene Huurvoorwaarden begrepen en geaccepteerd zijn zonder voorbehoud en zonder uitzonderingen. Indien voorwaarden van dit contract ongeldig zijn geworden of ongeldig waren of indien er in dit contract een lacune zou staan, kunnen de andere voorwaarden niet aangevochten worden.

Op alle kwesties betreffende de woning, zoals schade, ongeval enz. waaruit een geschil komt tussen de huiseigenaar en de huurder van de woning is uiteindelijk de Ierse wet van toepassing en de jurisdictie zal plaatsvinden in de lokale Gerechtshoven in Ierland.