De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Welke informatie verzamelen we?

Overeenkomstig met wat gebruikelijk is, wordt informatie over u deels geregistreerd en opgeslagen als u de website van Minerva Reizen bezoekt en als u zich registreert. In enkele gevallen wordt deze informatie bewerkt om onze gebruikers en hun behoeften beter te begrijpen. Minerva Reizen onderkent echter het belang van privacy voor gebruikers van de Minerva Reizen website; we gaan dan ook zorgvuldig om met dergelijke persoonlijke gegevens.
Lees ons privacybeleid om te weten welke informatie we registreren en hoe we deze gebruiken. We verzamelen het volgende: logbestanden en informatie die we expliciet aan u vragen bij uw registratie of bij het gebruik van elektronische vormen van communicatie met medewerkers van Minerva Reizen.

Logbestanden en Cookies

Wanneer u de website van Minerva Reizen bezoekt, worden uw vragen en handelingen automatisch gelogd op onze server. Logbestanden bevatten informatie zoals uw IP-adres, datum en tijd waarop u de website bezocht, pagina's die u opvroeg, enz. Logbestanden bevatten geen herkenbare persoonlijke informatie over u. De website van Minerva Reizen maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens van geregistreerde gebruikers en van andere online formulieren

Wanneer we u vragen zich te registreren, vragen wij of u vrijwillig een aantal persoonlijke gegevens over uzelf wilt geven. Identificatie van gebruikers stelt ons in staat de gepersonaliseerde diensten te leveren.
Door het gebruiken van elektronische formulieren op onze website (feedbackformulier, inschrijving voor de nieuwsbrief, het melden van een link) gaat u akkoord met het verstrekken van enkele persoonlijke gegevens. Deze informatie kunnen wij gebruiken voor een reactie op het bewuste vraagstuk. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek.

Gegevensbescherming

Minerva Reizen respecteert uw privacy en streeft ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij verkopen, verhandelen noch verhuren de informatie die wij van u krijgen op de site aan derden.
Minerva Reizen neemt alle mogelijke maatregelen om de gegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang en gebruik op een andere manier dan is bepaald in het privacybeleid.
De gegevens worden opgeslagen zolang ze om administratieve redenen nuttig zijn. Niet-persoonlijke gegevens kunnen onbeperkt worden opgeslagen als onderzoeksmateriaal.
Let wel: bij wet kunnen wij worden verplicht de informatie die we opslaan te verstrekken aan wettelijk bevoegde instanties.

Beheer Van Uw Persoonlijke Gegevens

U kunt ervoor kiezen om de verzameling of het gebruik van uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren te beperken:
als u ons eerder toestemming heeft gegeven om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor directe marketingdoeleinden, kunt u op ieder moment van gedachten veranderen door ons een e-mail te sturen naar info@minervareizen.nl

u heeft het recht om uw gegevens uit onze database te laten verwijderen. Als u een reis bij ons heeft geboekt, bewaren wij de gegevens tot we de gegevens niet meer nodig hebben om u diensten te verlenen. U kunt te allen tijde uw gegevens opvragen via inloggen in mijn minerva of door ons aan te schrijven op het onderstaande adres of door een e-mail te sturen naar info@minervareizen.nl

We zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verspreiden of doorgeven aan derden , tenzij wij uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

Wij kunnen, met uw toestemming, uw persoonlijke gegevens gebruiken om u promotionele informatie over derden te sturen waarvan wij denken dat u deze interessant zult vinden.

Als u van mening bent dat de informatie die we over u hebben, onjuist of onvolledig is, schrijf of mail ons dan zo snel mogelijk op het bovenstaande adres. We zullen eventuele informatie die onjuist is, onmiddellijk corrigeren.

Over deze privacyverklaring

Deze website kan links bevatten naar andere websites die buiten ons beheer vallen. Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de informatie die u geeft als u deze website bezoekt. Andere websites waarnaar gelinkt wordt, kunnen een privacybeleid hebben dat hiervan afwijkt.
Het huidige privacybeleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Alle wijzigingen met betrekking tot het privacybeleid van Minerva Reizen zullen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Vragen, klachten en oplossing van geschillen

Als u onze website gebruikt, gaat u akkoord met de voorwaarden van het hier omschreven privacybeleid. U heeft echter het recht het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor gepersonaliseerde diensten en marketing te verhinderen, en het recht ons te verzoeken u niet verder te benaderen. Als u genformeerd wilt worden over de persoonlijke gegevens die over u zijn verzameld of als u deze gegevens wilt laten corrigeren of verwijderen, of als u een andere vraag met betrekking tot deze verklaring heeft, kunt u contact opnemen met Minerva Reizen.

Feedback formulier

Indien u problemen mocht ondervinden op deze website of als u algemene opmerkingen/suggesties wenst te maken, gebruik dan dit contactformulier  
Al onze online formulieren waarop u persoonlijke informatie dient te geven zijn ontworpen om aan privacybehoeften tegemoet te komen. Deze privacyverklaring biedt meer informatie.